BINE ATI VENIT

PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI, PRIN ACŢIUNI INTEGRATE DE MARKETING ŞI COMUNICARE
COD SMIS 28395

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică – cod SMIS 28395, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Beneficiarul acestui proiect este Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Miroslava.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă a turismului din Regiunea de dezvoltare de Nord – Est prin promovarea produselor turistice cu specific local şi a activităţilor de marketing turistic.

Obiectivul specific îl reprezintă promovarea la nivel naţional a culturii şi produselor turistice specifice zonei Miroslava în scopul creşterii circulaţiei turistice la nivel local.

INDICATORI

Indicatori de realizare a obiectivului specific:

  • creșterea numărului de locuri de muncă temporare în mediul rural prin crearea a două noi locuri de muncă
  • menținerea locurilor de muncă temporare nou create în mediul rural până la finalul implementării proiectului
  • 26.326 de materiale și instrumente de promovare și publicitate
  • 4 materiale audio-video produse cu 16 difuzări
  • 1 portal web realizat până în luna 5 de implementare a proiectului
  • 1 eveniment specific organizat în luna 9 de implementare a proiectului

GRUPUL TINTA

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de aproximativ 10.500 de turiști ce au vizitat Comuna Miroslava din anul 2012 pana in prezent.

Grupul ţintă este reprezentat de turiştii români care vor vizita Comuna Miroslava, în perioada de implementare a proiectului şi care vor fi ţinta campaniei de promovare a produselor specifice.

Valoarea este stabilită prin aplicarea procentului de creștere de 5% la numărul aproximativ de turiști ce au vizitat comuna Miroslava în anul 2009, respectiv 10.000 de persoane.

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de cele două persoane care vor fi angajate temporar pe perioada desfășurării proiectului.

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de comunitatea locală, populația, instituţiile publice şi agenţii economici privaţi a căror activitate este influenţată de evoluţia sectorului turistic din Miroslava.

REZULTATE IMPACT

  • Promovarea la nivel naţional a 10 produse turistice specifice zonei Miroslava
  • Creşterea cu peste 5% a numărului de turişti
  • Creşterea numărului de locuri de muncă temporare în mediul rural prin crearea a două noi locuri de muncă

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (martie 2012 – martie 2013).

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este de 914.670,16 lei, din care fonduri nerambursabile în valoare de 701.354,62 lei.

EVENIMENTE

ABONARE NEWSLETTER

miroslava