informatii generale

PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE DIN COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL IAŞI, PRIN ACŢIUNI INTEGRATE DE MARKETING ŞI COMUNICARE –  COD SMIS 28395

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică – cod SMIS 28395, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Beneficiarul acestui proiect este Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Miroslava.

 

GRUPUL TINTA

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de aproximativ 10.500 de turiști ce vor vizita Comuna Miroslava în anul 2012.

Grupul ţintă este reprezentat de turiştii români care vor vizita Comuna Miroslava, în perioada de implementare a proiectului şi care vor fi ţinta campaniei de promovare a produselor specifice.

Valoarea este stabilită prin aplicarea procentului de creștere de 5% la numărul aproximativ de turiști ce au vizitat comuna Miroslava în anul 2009, respectiv 10.000 de persoane.

 

BENEFICIARI DIRECTI

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de cele două persoane care vor fi angajate temporar pe perioada desfășurării proiectului.

 

BENEFICIARI INDIRECTI

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de comunitatea locală, populația, instituţiile publice şi agenţii economici privaţi a căror activitate este influenţată de evoluţia sectorului turistic din Miroslava.

 

REZULTATE IMPACT

  • Promovarea la nivel naţional a 10 produse turistice specifice zonei Miroslava
  • Creşterea cu peste 5% a numărului de turişti
  • Creşterea numărului de locuri de muncă temporare în mediul rural prin crearea a două noi locuri de muncă

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (martie 2012 – martie 2013).

 

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului este de 914.670,16 lei, din care fonduri nerambursabile în valoare de 701.354,62 lei